skip to Main Content

Vær opmærksom på, at der udover købsprisen kan være yderligere omkostninger ved at købe bolig i Spanien.
Der skal blandt andet betales moms/omsætningsafgift. Beløbet er dog afhængigt af, hvilken ejendomstype man køber. Ved nybyggeri og projektkøb skal der betales 10% moms (IVA). Ved gensalg betales der ikke moms, men en overtagelsesskat på mellem 7-10%. For grunde udgør denne skat dog 21%. (forstår jeg ikke – du har lige skrevet det er 7-10%.…måske forklar yderligere)
Mette svarer her: Vi lader sætningen ”For grunde udgør.. ” udgå. Det forvirrer bare og det er sjældent der købes grunde, så det forklarer vi bare en evt. køber mundtligt.
Derudover skal der betales stempelafgift til skødet, notar, advokat, NIE-nummer m.v.
Man skal derfor regne med, at der skal lægges mellem 11-13% oveni købsprisen, for at få den endelige udgift ved køb af boligen.
Vores assistance er selvfølgelig helt gratis – uanset om du ender med at købe en bolig eller ej.
Husk kontaktformular – søg bolig ….